scroll-down-v2
null

Met ons bedrijfsonderdeel vencotec zijn wij actief in de pluimveehouderij. We ontwerpen en installeren installaties en voorzien deze van service en onderhoud. Onze totaaloplossingen zijn gericht op moederdieren, leghennen en vleeskuikens. Denk hierbij aan huisvesting, klimaat, eierbehandeling, algemene elektrotechnische installatie, alarminstallatie, verlichting, water- en voerregeling, eiertelling, dierweging en noodstroom. Wij bieden oplossingen voor moederdieren, leghennen en vleeskuikens. Voor huisvestingssystemen maken wij gebruik van producten van Vencomatic Group. Eierverzamelingssystemen zijn afkomstig van Prinzen, warmtewisselaars van Agro Supply en besturingssystemen van Hotraco. Het betreft hier altijd exclusieve dealerschappen binnen de regio.

Ook op het gebied van besturingstechniek staat bij ons alles in het teken van rendement en resultaat. Het gaat bij vencotec altijd om het toepassen van de juiste kennis op de juiste plaats, om producten optimaal te laten functioneren. Ofwel: dier, product en boer moeten elkaar altijd kunnen vinden. Bij veel projecten is er sprake van verregaande overlap en samenwerking met onze andere bedrijfsonderdelen (electrotechniek en klimaattechniek).

null

Met ons bedrijfsonderdeel vencotec zijn wij actief in de pluimveehouderij. We ontwerpen en installeren installaties en voorzien deze van service en onderhoud. Op het gebied van vencotec bieden wij totaaloplossingen aan op het gebied van moederdieren, leghennen en vleeskuikens. Denk hierbij aan huisvesting, klimaat, eierbehandeling, algemene elektronische installatie, alarminstallatie, verlichting, water- en voerregeling, eiertelling, dierweging en noodstroom. Wij bieden u de totaaloplossingen voor uw moederdieren, leghennen en vleeskuikens. Voor huisvestingssystemen maken wij gebruik van producten van Vencomatic Group. Eierverzamelingssystemen zijn afkomstig van Prinzen, warmtewisselaars van Agro Supply en besturingssystemen van Hotraco. Het betreft hier altijd exclusieve dealerschappen binnen de regio.

Ook op het gebied van vencotec staat bij ons alles in het teken van rendement en resultaat. Het gaat bij vencotec altijd om het toepassen van de juiste kennis op de juiste plaats, om producten optimaal te laten functioneren. Ofwel: dier, product en boeren moeten elkaar altijd kunnen vinden. Bij veel projecten is er sprake van verregaande overlap en samenwerking met onze andere bedrijfsonderdelen (electrotechniek en klimaattechniek).

De wijze waarop wij samenwerken met onze opdrachtgevers verschilt van project tot project. De ene keer maken we een offerte aan de hand van een bestek, waarin een pakket van eisen omschreven staat en op een ander moment zijn we vanaf de ontwerpfase betrokken als adviseur binnen het project. We gaan dan samen met de opdrachtgever aan de slag om uiteindelijk te komen tot een passende totaaloplossing die voldoet aan alle wensen en behoeften. Vaak gaat het hierbij om absoluut maatwerk. Wat ons betreft het magische woord op het gebied van industriële automatisering. In de opvolging / volgende fase van het project vervullen we ook vaak een belangrijke rol in het bouwteam.

Het rendement

0
%

Reductie NH3

0
%

Arbeidsbesparing
met Meggsius
Count & Control

0
%

Natuurlijk Diergedrag
met multispectrum
LED verlichting

null

Benieuwd hoe we je rendement & resultaat kunnen verbeteren?

Vencotec in beeld

De voordelen op een rij

null

Met Wouters Groep kies je voor één partij die alles voor je realiseert op het gebied van besturingstechniek, electrotechniek en klimaattechniek. Mits van toepassing natuurlijk. In de praktijk is dit voor jou als klant één groot allesomvattend voordeel. Geen gedoe met meerdere partijen en geen verschillende contactpersonen. Wij zijn verantwoordelijk en pakken de regie over het complete project.

De juiste totaaloplossing in de pluimveehouderij verbetert het dierenwelzijn aanzienlijk. Door de juiste temperatuur, vochtigheid en ventilatie te handhaven, kunnen boeren een comfortabele en stressvrije omgeving voor hun pluimvee creëren. Dit helpt bij het voorkomen van hittestress, koude stress en ademhalingsproblemen. Deze stressfactoren kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en productiviteit van dieren. Optimale omstandigheden bevorderen het algehele welzijn van de dieren, wat leidt tot betere groeicijfers, betere reproductieve prestaties en minder ziektegevallen.

Uitgebreide kennis, de juiste huisvestingssystemen en innovatieve techniek op het gebied van eierverzameling, warmtewisselaars en klimaatbesturing heeft een positieve invloed op de productiviteit. Pluimvee dat wordt grootgebracht in een omgeving met een optimaal gereguleerde temperatuur en ventilatie ervaren minder fysiologische stress. Dit is van directe invloed op de groei, voerefficiëntie en eierproductie. Door de klimaatomstandigheden te optimaliseren, kunnen boeren een ideale omgeving creëren waarin het pluimvee hun genetisch potentieel volledig kan bereiken. Dit resulteert in een hogere productiviteit, producten van hogere kwaliteit en een verbeterde winstgevendheid voor boeren.

Optimale klimaatbeheersing draag bij ziektepreventie en ziektebeheer. Door goed te ventileren en de temperatuur en luchtvochtigheid onder controle te houden, wordt de groei en verspreiding van ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en schimmels tot een minimum beperkt. Een goed geventileerde omgeving vermindert de ophoping van vocht en ammoniak, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen en het uitbreken van ziektes bij het pluimvee. Door effectieve klimaatbeheersings-maatregelen te implementeren, kunnen boeren een hygiënische omgeving creëren die ziekterisico’s beperkt, de behoefte aan antibiotica of andere interventies vermindert en duurzame pluimveehouderij bevordert.

null

De voordelen op een rij

Met Wouters Groep kies je voor één partij die alles voor je realiseert op het gebied van besturingstechniek, electrotechniek en klimaattechniek. Mits van toepassing natuurlijk. In de praktijk is dit voor jou als klant één groot allesomvattend voordeel. Geen gedoe met meerdere partijen en geen verschillende contactpersonen. Wij zijn verantwoordelijk en pakken de regie over het complete project.

De juiste totaaloplossing in de pluimveehouderij verbetert het dierenwelzijn aanzienlijk. Door de juiste temperatuur, vochtigheid en ventilatie te handhaven, kunnen boeren een comfortabele en stressvrije omgeving voor hun pluimvee creëren. Dit helpt bij het voorkomen van hittestress, koude stress en ademhalingsproblemen. Deze stressfactoren kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en productiviteit van dieren. Optimale omstandigheden bevorderen het algehele welzijn van de dieren, wat leidt tot betere groeicijfers, betere reproductieve prestaties en minder ziektegevallen.

Uitgebreide kennis, de juiste huisvestingssystemen en innovatieve techniek op het gebied van eierverzameling, warmtewisselaars en klimaatbesturing heeft een positieve invloed op de productiviteit. Pluimvee dat wordt grootgebracht in een omgeving met een optimaal gereguleerde temperatuur en ventilatie ervaren minder fysiologische stress. Dit is van directe invloed op de groei, voerefficiëntie en eierproductie. Door de klimaatomstandigheden te optimaliseren, kunnen boeren een ideale omgeving creëren waarin het pluimvee hun genetisch potentieel volledig kan bereiken. Dit resulteert in een hogere productiviteit, producten van hogere kwaliteit en een verbeterde winstgevendheid voor boeren.

Optimale klimaatbeheersing draag bij ziektepreventie en ziektebeheer. Door goed te ventileren en de temperatuur en luchtvochtigheid onder controle te houden, wordt de groei en verspreiding van ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en schimmels tot een minimum beperkt. Een goed geventileerde omgeving vermindert de ophoping van vocht en ammoniak, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen en het uitbreken van ziektes bij het pluimvee. Door effectieve klimaatbeheersings-maatregelen te implementeren, kunnen boeren een hygiënische omgeving creëren die ziekterisico’s beperkt, de behoefte aan antibiotica of andere interventies vermindert en duurzame pluimveehouderij bevordert.