Privacy policy

Privacybeleid voor Wouters Groep

Laatst bijgewerkt: 13-07-2023

Dank u voor het bezoeken van de website van Wouters Groep (www.wouters-groep.nl). We nemen uw privacy serieus en willen transparant zijn over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

  1. Informatie die we verzamelen

a. Persoonlijke gegevens: We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens, wanneer u zich registreert op onze website, een formulier invult, een bestelling plaatst of op andere wijze met ons communiceert.

b. Automatisch verzamelde informatie: Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, toegangstijden en de pagina’s die u heeft bezocht. We kunnen ook cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om uw interactie met onze website te volgen en te verbeteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en hoe u uw voorkeuren kunt beheren.

 

  1. Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de verzamelde informatie om:

a. Uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van de gevraagde informatie en diensten.

b. U op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en beleid.

c. Onze website te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren.

d. U marketingcommunicatie te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld (met uw toestemming).

e. Te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze rechten te beschermen.

 

  1. Hoe we uw informatie delen

We delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:

a. Met derden die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers of leveranciers die ons helpen bij het verzenden van e-mails of het analyseren van websiteverkeer. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om de betreffende taken uit te voeren en zijn verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

b. Indien vereist door de wet, zoals reageren op een juridisch proces of het voldoen aan wettelijke vereisten.

c. Met uw toestemming, voor zover vereist volgens de toepasselijke wetgeving.

 

  1. Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet.

 

  1. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om:

a. Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben.

b. Onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken.

c. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

d. Verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, onder bepaalde omstandigheden.

e. Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, onder bepaalde omstandigheden.

f. Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken, indien van toepassing.

 

  1. Beveiliging van gegevens

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 

  1. Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden waarvan het privacybeleid mogelijk verschilt van dat van Wouters Groep. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze websites. We raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

 

  1. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen in dit beleid zullen op onze website worden geplaatst, met vermelding van de datum van de herziening. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op