scroll-down-v2
null

Met ons bedrijfsonderdeel klimaattechniek zijn wij actief in de agrarische sector. Met name in de pluimveehouderij, maar ook in de varkens-, rundvee- en geitenhuisvesting. We ontwerpen en installeren installaties en voorzien deze van service en onderhoud. Op het gebied van klimaattechniek verzorgen wij de algemene elektrotechnische installatie, alarminstallatie, klimaatregeling, verlichting, water- en voerregeling, eiertelling, dierweging en noodstroom.

Om te komen tot een optimaal stalklimaat putten we uit jarenlange kennis, ervaring én data. Voor veel merken op het gebied van klimaattechniek beschikken we over een exclusief dealerschap binnen de regio. Op het gebied van service en onderhoud is ons magazijn voorzien van een ruime voorraad reserverondelen en componenten. Alles staat in het teken van optimaal rendement van het stalklimaat. Bij veel projecten is er sprake van verregaande overlap en samenwerking met onze andere bedrijfsonderdelen (electrotechniek en vencotec).

null

Met ons bedrijfsonderdeel klimaattechniek zijn wij actief in de agrarische sector. Met name de pluimveehouderij, maar ook in de varkens-, rundvee- en geitenhuisvesting. We ontwerpen en installeren installaties en voorzien deze van service en onderhoud. Op het gebied van klimaattechniek verzorgen wij de algemene installatie, alarminstallatie, klimaatregeling, verlichting, water- en voerregeling, eiertelling, dierweging en noodstroom.

Op te komen tot een optimaal stalklimaat putten we uit jarenlanger kennis, ervaring én data. Voor veel merken op het gebied van klimaattechniek beschikken we over een exclusief dealerschap binnen de regio. Op het gebied van service en onderhoud is ons magazijn voorzien van een ruime voorraad reserverondelen en componenten. Alles staat in het teken van optimaal rendement van het stalklimaat. Bij veel projecten is er sprake van verregaande overlap en samenwerking met onze andere bedrijfsonderdelen (electrotechniek en vencotec).

Wouters Groep is binnen klimaattechniek-projecten verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de volledige elektronische installatie (licht en kracht). Indien gewenst kan bij de oplevering van de nieuwe installatie een opleveringscertificaat aangeleverd worden. Dit certificaat kan vervolgens voorgelegd worden aan de verzekeraar.

De wijze waarop wij samenwerken met onze opdrachtgevers verschilt van project tot project. De ene keer maken we een offerte aan de hand van een bestek, waarin een pakket van eisen omschreven staat en op een ander moment zijn we vanaf de ontwerpfase betrokken als adviseur binnen het project. We gaan dan samen met de opdrachtgever aan de slag om uiteindelijk te komen tot een passende klimaatinstallatie die voldoet aan alle wensen en behoeften. Vaak gaat het hierbij om absoluut maatwerk. Wat ons betreft het magische woord op het gebied van industriële automatisering. In de opvolging / volgende fase van het project vervullen we ook vaak een belangrijke rol in het bouwteam.

Het rendement

0
%

Warmteterugwinning

0
m/s

Smart Flow

0
%

Energiebesparing
met multi-spectrum
LED verlichting

null

Benieuwd hoe we je rendement & resultaat kunnen verbeteren?

Klimaattechniek in beeld

De voordelen op een rij

null

Met Wouters Groep kies je voor één partij die alles voor je realiseert op het gebied van klimaattechniek, electrotechniek en besturingstechniek. Mits van toepassing natuurlijk. In de praktijk is dit voor jou als klant één groot allesomvattend voordeel. Geen gedoe met meerdere partijen en geen verschillende contactpersonen. Wij zijn verantwoordelijk en pakken de regie over het complete project.

Goede klimaatbeheersing in de veehouderij verbetert het dierenwelzijn aanzienlijk. Door de juiste temperatuur, vochtigheid en ventilatie te handhaven, kunnen boeren een comfortabele en stressvrije omgeving voor hun dieren creëren. Dit helpt bij het voorkomen van hittestress, koude stress en ademhalingsproblemen. Deze stressfactoren kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en productiviteit van dieren. Optimale klimaatomstandigheden bevorderen het algehele welzijn van de dieren, wat leidt tot betere groeicijfers, betere reproductieve prestaties en minder ziektegevallen.

Klimaatbeheersing in de veehouderij heeft een positieve invloed op de productiviteit. Dieren die worden grootgebracht in een omgeving met een optimaal gereguleerde temperatuur en ventilatie ervaren minder fysiologische stress. Dit is van directe invloed op de groei, voerefficiëntie en ei- of vleesproductie. Door de klimaatomstandigheden te optimaliseren, kunnen boeren een ideale omgeving creëren waarin dieren hun genetisch potentieel volledig kunnen bereiken. Dit resulteert in een hogere productiviteit, producten van hogere kwaliteit en een verbeterde winstgevendheid voor de boer.

Ziektepreventie

Optimale klimaatbeheersing draagt bij aan ziektepreventie en ziektebeheer. Door goed te ventileren en de temperatuur en luchtvochtigheid onder controle te houden, wordt de groei en verspreiding van ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en schimmels tot een minimum beperkt. Een goed geventileerde omgeving vermindert de ophoping van vocht en ammoniak, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen en het uitbreken van ziektes bij dieren. Door effectieve klimaatbeheersings-maatregelen te implementeren, kunnen boeren een hygiënische omgeving creëren die ziekterisico’s beperkt, de behoefte aan antibiotica of andere interventies vermindert en duurzame pluim- en veehouderij bevordert.

null

De voordelen op een rij

Met Wouters Groep kies je voor één partij die alles voor je realiseert op het gebied van klimaattechniek, electrotechniek en besturingstechniek. Mits van toepassing natuurlijk. In de praktijk is dit voor jou als klant één groot allesomvattend voordeel. Geen gedoe met meerdere partijen en geen verschillende contactpersonen. Wij zijn verantwoordelijk en pakken de regie over het complete project.

Goede klimaatbeheersing in de veehouderij verbetert het dierenwelzijn aanzienlijk. Door de juiste temperatuur, vochtigheid en ventilatie te handhaven, kunnen boeren een comfortabele en stressvrije omgeving voor hun dieren creëren. Dit helpt bij het voorkomen van hittestress, koude stress en ademhalingsproblemen. Deze stressfactoren kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en productiviteit van dieren. Optimale klimaatomstandigheden bevorderen het algehele welzijn van de dieren, wat leidt tot betere groeicijfers, betere reproductieve prestaties en minder ziektegevallen.

Klimaatbeheersing in de veehouderij heeft een positieve invloed op de productiviteit. Dieren die worden grootgebracht in een omgeving met een optimaal gereguleerde temperatuur en ventilatie ervaren minder fysiologische stress. Dit is van directe invloed op de groei, voerefficiëntie en ei- of vleesproductie. Door de klimaatomstandigheden te optimaliseren, kunnen boeren een ideale omgeving creëren waarin dieren hun genetisch potentieel volledig kunnen bereiken. Dit resulteert in een hogere productiviteit, producten van hogere kwaliteit en een verbeterde winstgevendheid voor de boer.

Optimale klimaatbeheersing draagt bij aan ziektepreventie en ziektebeheer. Door goed te ventileren en de temperatuur en luchtvochtigheid onder controle te houden, wordt de groei en verspreiding van ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en schimmels tot een minimum beperkt. Een goed geventileerde omgeving vermindert de ophoping van vocht en ammoniak, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen en het uitbreken van ziektes bij dieren. Door effectieve klimaatbeheersings-maatregelen te implementeren, kunnen boeren een hygiënische omgeving creëren die ziekterisico’s beperkt, de behoefte aan antibiotica of andere interventies vermindert en duurzame pluim- en veehouderij bevordert.